Απρ 03

Προγραμματισμός μαθήματος κολύμβησης Δημοτικών Σχολείων Αχαΐας για το σχολικό έτος 2020-21

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών των νυν τάξων Β΄ και Γ΄ που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή του παιδιού τους στο μάθημα της κολύμβησης κατά το επόμενο σχολικό έτος, 2020-2021, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την υπεύθυνη δήλωση στο email του σχολείου μας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020. Το αντικείμενο της κολύμβησης εντάσσεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
          Ως υπογραφή αρκεί η αναγραφή του επωνύμου του κηδεμόνα. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα προσκομιστεί  στο σχολείο σε έντυπη μορφή και κανονικά υπογεγραμμένη την επόμενη σχολική χρονιά.

Το email του σχολείου είναι: mail@39dim-patras.ach.sch.gr